Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Zasebni zavodi pozor! Skrajni čas za uskladitev aktov z Zakonom o nevladnih organizacijah

Center nevladnih organizacij ugotavlja, da večina zavodov še vedno nima urejenih aktov v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah, kljub temu, da je le-ta bil sprejet že v letu 2018.

Med pogoji, po katerih organizacija velja za nevladno organizacijo je tudi pogoj neprofitnosti.

Pogoj neprofitnosti je izpolnjen, če velja sledeče:

  • Organizacija presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za dosego svojega namena in ciljev. Ta pogoj izpolnjujejo vsa društva in ustanove, saj jim takšno delovanje nalaga že zakon (tretji odst. 1. člena in tretji odst. 24. člena Zakona o društvih, drugi odst. 27. člena Zakona o ustanovah). Ta pogoj ni nujno izpolnjen pri zavodih, saj jim zakon omogoča, da presežek delijo, če tako določijo v aktu o ustanovitvi (drugi odst. 48. člena Zakona o zavodih).  Če zavod v aktu o ustanovitvi nima določeno, da presežek deli, potem je ta pogoj izpolnjen.
  • Premoženje organizacije se ne deli med ustanovitelje, člane ali druge osebe. Ta pogoj izpolnjujejo vsa društva in ustanove že po zakonu, pri zavodih pa je odvisno, kaj je navedeno v aktu o ustanovitvi. Če tam ni določbe, ki omogoča delitev premoženja, je pogoj izpolnjen.
  • Organizacija v primeru njenega prenehanja premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava. Takšnega delovanja zakoni organizacijam ne nalagajo, zato je ta pogoj izpolnjen, če ima organizacija takšno pravilo določeno v svojem ustanovnem aktu (statut društva, akt o ustanovitvi zavoda ali ustanove itd.).

Zato priporočamo, da zavodi preverite svoje akte in jih uskladite z zakonom. Namreč na razpisih, kjer so upravičenci nevladne organizacije, je potrebno v ustanovitvenih aktih to določilo tudi jasno označiti.

Več o pogoju neprofitnosti si preberite TUKAJ.

Pred kratkim so na CNVOS analizirali akte o ustanovitvi (zasebnih) zavodov s področja zdravstva, sociale in izobraževanja. Pregledali so 1317 ustanovnih aktov. Od teh jih kar 1000 ne izpolnjuje kriterija neprofitnosti in s tem pogojev za NVO. Od tega jih je 870 sicer imelo urejeno ne-delitev presežka, vendar hkrati niso imeli urejenega prenosa premoženja na drugo nevladno organizacijo oziroma nepridobitno pravno osebo javnega prava v primeru prenehanja.

Javni financerji in po njihovem vzoru tudi CNVOS s partnerji v okviru Programa Active Citizens Fund v Sloveniji so tovrstno delno neizpolnjevanje pogoja neprofitnosti, ki se nanaša na prenos premoženja ob prenehanju, doslej tolerirali in prijaviteljem na razpise za NVO omogočali podpis izjave, da bodo pomanjkljivosti uredili ob prvi naslednji spremembi akta.