Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Vključevanje NVO v pripravo strateških dokumentov

Za nevladne organizacije, vključene v Program krepitve NVO s potencialom in tudi vse ostale (še posebej mreže ali večje NVO, ki zastopate interese uporabnikov, članic ipd.) organiziramo delavnico o Vključevanju NVO v pripravo strateških dokumentov, kjer bomo poskušali razsvetliti zakaj je tako zelo pomembno, da se nevladne organizacije aktivno vključujemo v pripravo lokalnih, regionalnih in nacionalnih strategij.

Le-te namreč lahko pomembno določajo financiranje tudi naših aktivnosti.

Iskali bomo povezave med vašimi aktivnostmi / projekti in jih poskušali povezati s ključnimi ukrepi iz različnih strategij. Govorili bomo o tem, kako in kje se vključevati. Za vse večje NVO iz Pomurja je to “must-be” delavnica 🙂

Delavnica bo potekala v četrtek, 13.12.2018 ob 9. uri v Bistri hiši Martjanci.

Prijave:

https://goo.gl/forms/M8RZvqwe5rAjClIr2

Informacije:

matejka@lrf-pomurje.si

Matejka Horvat 02 538 13 54

 

Delavnico organiziramo v okviru projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja in je za udeležence brezplačna.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.