Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Več o podnebnih spremembah ter o dobrih praksah nizkoogljičnega delovanja v Sloveniji

Umanotera je v okviru projekta CARE4CLIMATE pripravila dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo. V njem so na enem mestu predstavljeni vzroki za podnebne spremembe in njihove posledice na globalni ravni, posledice podnebnih sprememb v Sloveniji ter projekcije podnebnih sprememb pri nas.

V pomoč pri razumevanju podnebno-energetske politike vam je lahko dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb, v katerem so  poleg politike Slovenije predstavljene še ključne mednarodne institucije in politični procesi na področju podnebnih sprememb ter podnebno-energetska politika Evropske unije.

Več o aktivnostih Umanotere, povezanih s tematiko podnebnih sprememb, je na voljo na spletni strani v zavihku Podnebne spremembe.

V Sloveniji je moč najti številne praktične rešitve, ki so se razvile v zadnjih letih in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo k razvoju novih poslovnih modelov, zaposlovanju in izboljšanju kakovosti bivanja.

V Umanoteri so skupaj s Focusom v okviru projekta CARE4CLIMATE identificirali dobre prakse podjetij, občin, javnih institucij, nevladnih in drugih organizacij na naslednjih prednostnih področjih: trajnostna mobilnost, energetska učinkovitost v stavbah in industriji, obnovljivi viri energije, trajnostne verige oskrbe s hrano, raba tal in gozdno-lesna veriga, trajnostna proizvodnja in potrošnja, trajnostne lokalne skupnosti.

Izbrali so deset najboljših praks, ki navdihujejo ter kažejo, da so odločne spremembe na poti v podnebno nevtralno družbo možne in praktično izvedljive ter prinašajo tudi vrsto sinergijskih koristi: ustvarjajo prihranke in nova zelena delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi ter zvišujejo kakovost bivanja. Več o izbranih dobrih praksah najdete na sledeči povezavi.