Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah

Mladinski svet Slovenije organizira usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah. Dvema predstavnikoma mladih bo LRF za Pomurje pokrilo stroške kotizacije – glede tega nas kontaktirajte na matejka@lrf-pomurje.si ali na 02 538 13 54.

Osnovne informacije in pomen usposabljanja

Usposabljanje za menedžerje je namenjeno tistim, ki opravljajo vodstvene vloge v mladinskih organizacijah ali se na to vlogo šele pripravljajo. Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega vodstva v organizaciji, lahko gre tudi za vodenje lokalne enote ali druge delovne skupine. Usposabljanje bo potekalo od četrtka, 29. novembra, do nedelje, 2. decembra 2018 (z začetkom v četrtek zjutraj in zaključkom v nedeljo z vrednotenjem po kosilu). Lokacija usposabljanja bo sporočena naknadno.

S projektom usposabljanja menedžerjev v mladinskih organizacijah želijo prispevati h krepitvi kadrovskega potenciala v mladinskih organizacijah. Usposabljanje je priložnost tako za strokovni napredek posameznikov, ki želijo delovati kot menedžerji v mladinskem delu, kot tudi za tkanje medsebojnih vezi med mladinskimi organizacijami, ki že same po sebi kadrovsko in strukturno krepijo mladinski sektor.

Namen usposabljanja

Namen usposabljanja je usposobiti izkušene mladinske voditelje za odgovorno prevzemanje vodstvenih funkcij v mladinskih organizacijah.

Vsebine usposabljanja

 • vloga mladih in mladinskih organizacij v Sloveniji,
 • strateško načrtovanje,
 • vodenje projektov,
 • struktura in vloge v mladinskih organizacijah,
 • komuniciranje z javnostmi,
 • vodenje ljudi (zaposlenih in prostovoljcev),
 • pridobivanje sredstev.

Usposabljanje bo intenzivno in od udeležencev pričakujemo samoiniciativnost ter zavzetost za sodelovanje. Na usposabljanju bodo vsebine podane preko aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik prisoten na vsaj 90 % vsebin.

Profil udeležencev:

 • starost med 19 in 30 let,
 • izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih,
 • izkušnje z vodenjem mladinskih projektov,
 • udeležba na kakšnem usposabljanju mladinskih voditeljev,
 • interes za opravljanje aktivne menedžerske vloge v lastni organizaciji ali na MSS.

Število udeležencev: največ 25 udeležencev

Plačilo:

 • predstavniki organizacij članic MSS oz. njihovih lokalnih enot: 50 €
 • predstavniki mladinskih svetov lokalnih skupnosti: 50 €
 • ostali: 170 €

Plačilo se bo izvedlo po izdaji predračuna, vsak udeleženec bo prejel tudi prenovljen Priročnik za menedžerje.

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice najkasneje do nedelje, 18. novembra 2018. Izbrani kandidati bodo o izboru obveščeni v ponedeljek, 19. novembra 2018 preko elektronske pošte. Prijavljenim na usposabljanje, ki se usposabljanja iz različnih razlogov ne bodo udeležili in odjavljenim po 20. novembru 2018, bo izdan račun v polni vrednosti usposabljanja. Za upravičeno odsotnost se šteje zdravniško potrdilo ali izjemne nepredvidljive okoliščine.

V primeru prevelikega števila prijav bomo udeležence izbirali po naslednjih kriterijih:

 • raznovrstne izkušnje z mladinskim delom,
 • izkušnje z vodenjem projektov v mladinskem delu,
 • interes za opravljanje (trenerskega) dela v organizaciji ali na MSS,
 • pripravljenost za prisotnost na celotnem usposabljanju,
 • mehki kriteriji (uravnoteženost po spolu in organizacijah).

Za več informacij se lahko obrnete na info@mss.si ali 01 425 60 55.

Urnik usposabljanja bo posredovan skupaj z informacijo o izboru kandidatov oz. kandidatk najkasneje en teden pred pričetkom usposabljanja.