Objavljen javni poziv LAS Goričko

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR LAS Goričko 2020 v obdobju 2022-2023 in sofinanciranje njihovih stroškov. Predlog operacije mora naslavljati vsaj eno od tematskih področij ukrepanja: – ustvarjenje delovnih mest, – varstvo okolja in ohranjanje narave in – večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Okvirna višina …

Beri dalje