CERV razpisi – informativna delavnica

Državljani, enakost, pravice in vrednote (Citizens, Eqality, Rights, Values) – CERV je okoli 1,55 milijarde EUR vreden centraliziran evropski program, s katerim želi Evropska komisija zaščititi in spodbujati pravice in vrednote, kot so zapisane v Pogodbah EU in Listini o temeljnih pravicah. Program podpira projekte, ki prispevajo k boju proti vsem vrstam diskriminacije, spodbujajo enakost spolov, …

Beri dalje