Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Sprejet pravilnik glede oprostitve plačila najemnine zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19

V Uradnem listu RS, št. 200/20, dne 29.12.2020 (z veljavnostjo 30.12.2020) je bil objavljen PRAVILNIK o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 94. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; ZIUOPDVE).

Upravičenci so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

Obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je obdobje trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma obdobje, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, in traja od vključno 19. oktobra 2020 dalje.

Upravičenci lahko vlogo (priloga 1) oddajo do  30. aprila 2021. Zraven vloge je potrebno oddati še izjavo (priloga 2).

Priloga 1: Vloga za nezaračunavanje najemnine ali dela najemnine

Priloga 2: Izjava glede izpolnjevanja vseh pogojev podjetja v težavah