Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2019

Datum začetka: 05/10/2019
Datum konca: 06/30/2019


Teden vseživljenjskega učenja (TVU) ja najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.

Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana Slovenija učeča se dežela.

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje je od svoje ustanovitve naprej vsakoletno sodelovala v projektu TVU kot izvajalec prireditev TVU. V posameznih letih smo tako izvajali najrazličnejše prireditve v okviru TVU, ki so bile brezplačne in namenjene različnim ciljnim skupinam, pretežno pa predstavnikom nevladnih organizacij. Obenem pa smo v preteklih letih sodelovali tudi na Paradah učenja v Pomurski regiji (Murska Sobota, Ljutomer).

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje bo v okviru TVU letos prvič sodelovala udi kot območni koordinator in hkrati izvajalec prireditev TVU ter nastopala kot eden izmed nosilcev projekta TVU v Pomurski regiji in zagovornik zamisli o vseživljenjskosti učenja. V okviru TVU 2019 bomo tako vzpostavili mrežo vsaj 20 prirediteljev iz Pomurske regije, kateri bodo z izvajanimi prireditvami TVU prispevali k izboljšanju pojavne oblike vseživljenjskega učenja v regiji. Prav tako bomo v mrežo prirediteljev vključili vsaj dve podjetji iz Pomurske regije z namenom, da se izpostavi vloga vseživljenjskega učenja pri doseganju boljše zaposljivosti.

V letih sodelovanja v TVU smo vzpostavili partnerske odnose z različnimi organizacijami iz našega okolja, ki sodelujejo z nami pri ustvarjanju in izvajanju TVU. Mrežo sestavljajo prireditelji, ki delujejo na različnih področjih, pri čemer si prizadevamo, da so prireditve, ki jih prirejamo v okviru TVU karseda raznolike in primerne za vse ljudi, namenjene najširši javnosti, ne glede na njihovo starost, izobrazbo ali spol. Izvajane prireditve TVU so tako izobraževalne, promocijske, informativno-svetovalne, družabne, športne, rekreativne in kulturne narave ter za vse udeležence brezplačne.

Več o projektu TVU si lahko preberete na spletni strani Tedna vseživljenjskega učenja.

 

 

KOLEDAR DOGODKOV TVU 2019

SEZNAM PRIREDITEV TVU 2019 (LRF ZA POMURJE)

PREDSTAVITEV TVU 2019 (LRF ZA POMURJE)