Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja 2019 – 2023

Datum začetka:
Datum konca:


Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja – informacijski, povezovalni, podporni, zagovorniški in čezsektorski center za nevladne organizacije v Pomurju

Datum začetka: 1.10.2019
Datum konca: 31.12.2023

Kot regijsko stičišče NVO Pomurja delujemo od leta 2008 in smo v tem času postali prepoznavna podporna organizacija za nevladne organizacije v Pomurski regiji, ne samo med nevladnimi organizacijami ampak tudi med drugimi sektorji in razvojnimi institucijami. Stičišče deluje kot informacijski, povezovalni, podporno-razvojni, zagovorniški in čezsektorski center v Pomurski regiji.

V mrežo NVO Pomurja je vključenih več kot 470 nevladnih organizacij. Vpis v mrežo je mogoč TUKAJ.

Mreža zastopa interese nevladnih organizacij v regiji v komunikaciji z drugimi deležniki na nivoju regije. NVO-jem tedensko pošiljamo aktualne informacije za nevladne organizacije, delujemo kot čezsektorski povezovalec (med občinami in NVO, medvsebinski – med vsebinskimi mrežami in NVO, ter povezovalec med nacionalno in lokalno ravnjo).

NEVLADNE ORGANIZACIJE iz Pomurja

Potrebujete podporo? Ste perspektivna organizacija, z jasno vizijo in potencialom za razvoj? Vas zanima intenzivni program krepitve organizacije? Vas pestijo problemi na nekem področju, in ne veste kako jih rešiti? Želite pridobiti status v javnem interesu? Se želite vpisati v Vpisnik prostovoljskih organizacij? Želite ustanoviti društvo, zavod ali fundacijo? Se želite povezati s kakšno nevladno organizacijo v Pomurju ali širše? Bi potrebovali projektne partnerje iz Slovenije ali tujine? Vas zanimajo razpisi? Kateri točno, občinski, LAS, nacionalni, čezmejni ali internacionalni? Želite opozoriti medije / pristojne institucije na določeno problematiko?

Pišite nam na: info@lrf-pomurje.si 

NVO nudimo brezplačne podporne storitve:

 • informiranje,
 • svetovanje,
 • usposabljanje,
 • pomoč pri iskanju primernih razpisov in osnovno svetovanje pri pripravi projektnih predlogov,
 • pomoč pri komuniciranju,
 • IKT podpora,
 • podpora pri ustanavljanju nevladnih organizacij,
 • pomoč pri promociji,
 • osnovno pravno pomoč,
 • osnovno računovodsko svetovanje,
 • podporo pri pridobivanju statusa v javnem interesu,
 • podporo na področju zagovorništva na lokalni ali regijski ravni,
 • pomoč pri kampanjah,
 • sektorsko in čezsektorsko mreženje in povezovanje.

Nevladnim organizacijam, ki v okolju izkazujejo potencial za učinkovito naslavljanje in odzivanje na lokalne potrebe, ponujamo intenzivni razvojni program s ciljem organizacijske (strateške, kadrovske, finančne),  strokovne in zagovorniške okrepitve. Pomoč je prilagojena individualnim potrebam in načrtu krepitve, ki se pripravi za vsako organizacijo posebej.

NVO s potencialom nudimo naslednje brezplačne podporne storitve:

 • informiranje,
 • svetovanje,
 • intenzivno usposabljanje na podlagi individualnih potreb organizacije,
 • mentoriranje na podlagi individualnih potreb organizacije,
 • pomoč pri pripravi projektov,
 • pomoč pri komuniciranju,
 • IKT podpora,
 • podpora pri delovanju nevladnih organizacij / urejanju potrebne dokumentacije,
 • pomoč pri promociji / medijska podpora,
 • pravno pomoč,
 • računovodsko svetovanje,
 • podporo pri pridobivanju statusa v javnem interesu,
 • podporo na področju zagovorništva na lokalni ali regijski ravni,
 • pomoč pri načrtovanju kampanjah,
 • sektorsko in čezsektorsko mreženje in povezovanje,
 • jobshadowing / ogledi dobrih praks,
 • druge podporne storitve po dogovoru.

V pomurski regiji delujemo kot zagovornik nevladnih organizacij. Spodbujamo in omogočamo vključevanje NVO v različne procese odločanja na lokalni, regijski in (po potrebi tudi na nacionalni) ravni. Med večjimi zagovorniškimi aktivnostmi v letu 2020 / 2021 so »vključevanje NVO v čezmejne programe«, reševanje problematike v zvezi z registracij društev, podpora občin za NVO v času epidemije (npr. oprostitev najemnin).

V zadnjih letih veliko poudarka dajemo čezsektorskemu povezovanju.  Vzpostavili smo številna čezsektorska partnerstva in aktivnosti  (npr. akcije z novinarji, korporativne prostovoljske akcije, Šolo za župane, dobrodelno akcijo #podarizvezek, Unicefove Varne točke v Murski Soboti, idr.). Stičišče bo v letu 2020 in 2021 sodelovalo tudi v akciji »Ta dobra večerja«, ki je namenjena povezovanju nevladnih organizacij s podjetjem (restavracijam).

Strateški (dolgoročni) cilji Regionalnega stičišča NVO Pomurja 2020 – 2025

 • Okrepiti Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja s celovitim in trajnostnim sistemom podpornih storitev s ciljem hitrejšega organizacijskega napredka in razvoja NVO v regiji.
 • Okrepiti zagovorniške kapacitete stičišča / mreže NVO Pomurja za večjo učinkovitost delovanja na lokalni ravni (spremembe politik / predpisov / razpisov) in vključevanja v procese strateškega programiranja z namenom izboljšanja položaja NVO.
 • Povečati učinkovitost in odzivnost NVO / stičišča na neustrezno naslovljene ali nenaslovljene potrebe preko čezsektorskega povezovanja in iskanja rešitev / novih storitev.

Trajanje projektnih aktivnosti: 1.10.2019 – 31.12.2023

Skupni stroški za izvedbo aktivnosti projekta predstavljajo 333.768,95 EUR.

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 – 2023.