Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH POKLICNIH KOMPETENC 2018-2022

Datum začetka: 09/01/2018
Datum konca: 10/31/2022


                

Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje sodeluje pri izvajanju operacije Pridobivanje kompetenc 2018 do 2022. V projektu sodelujejo Ljudska univerza Murska Sobota, kot vodja konzorcija ter Ljudska univerza Lendava, JAvni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. 

Do 31.10.2022 se bodo tako izvajali različni brezplačni izobraževalni programi za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki bodo namenjeni predvsem zaposlenim ter iskalcem zaposlitve, prednostno starejšim od 45 let, s končano manj kot 4-letno srednjo šolo. 

Operacija traja od 1.9.2019 do 31.10.2022. Skupno je na ravni konzorcija načrtovano 220 izobraževalnih oblik in vključitev 2.649 udeležencev. Projekt financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %).

Več infirmacij o projektu in izobraževalnih programih: Kristjan Šadl, 02 538 13 54, kristjan@lrf-pomurje.si.

 

URNIKI

1_TPK_2019

2_TPK_2019

 

Operacijo “Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022”, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.