Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja

Cilji projekta: 1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško uposabljenost NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnostni NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev. Pri čemer bomo: identificirali NVO s potencialom za zadovoljevanje neustezno naslovljenih potreb v lokalnem okolju ciljno informirali NVO z namenom identificiranja priložnosti …

Beri dalje