Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) izdalo Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu. 

Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja nevladnih organizacij, transparentnosti in integritete v državi ter civilni družbi, razvoju informacijske družbe in razvoju kakovosti javne uprave ter boljše zakonodaje skladno s politikami in predpisi ministrstva, ki je pristojno za javno upravo ter na področjih, za katere ni pristojno drugo ministrstvo.

Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na prej omenjenih področjih, če izpolnjuje najmanj tri kriterije iz 3. člena tega pravilnika. 

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov so:
– širjenje strokovnega znanja in promocija področja, na katerem deluje, predvsem z izdajo ali objavo strokovnih člankov, strokovnih publikacij ali z organiziranjem izobraževanj, posvetov, kongresov, seminarjev ali drugih oblik strokovnih srečanj na nacionalni ali mednarodni ravni;
– prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo na področju, na katerem deluje;
– aktivno sodelovanje z drugimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo sorodne aktivnosti z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks ter razvoja strokovnega dela na področju, na katerem deluje;
– proaktivno sodelovanje s pristojnimi organi z namenom reševanja vprašanj na področju, na katerem deluje;
– sodelovanje pri sistemskem razvoju prostovoljstva, usposabljanje mentorjev in koordinatorjev prostovoljcev in promocija prostovoljskega dela in
– izvajanje drugih aktivnosti, ki pomembno prispevajo k razvoju področja, na katerem deluje.

 

Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev s poročiloma in programom iz drugega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ter morebitnimi drugimi dokazili in listinami, s katerimi izkaže pomembnejše dosežke in rezultate svojega delovanja v javnem interesu.

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.