Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Podpora modelu Ja pomeni ja

Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za otroke in ženske – žrtve nasilja, Amnesty International Slovenije in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC vabijo nevladne organizacije, da do vključno 19. marca 2021 javno izrazijo podporo spremembam definicije kaznivega dejanja posilstva po modelu Ja pomeni ja.

Za kakšne spremembe gre?

Veljavni slovenski kazenski zakonik dejanje posilstva dojema kot kaznivo samo, če so uporabljeni nasilje, grožnje ali prisila. Taka zakonska opredelitev je znana kot model prisile, ki krši mednarodno pravo, je škodljiv za žrtve in povsem zastarel.

V skladu s predlaganim modelom Ja pomeni ja pa gre za posilstvo, če ni podane svobode privolitve oz. soglasja v spolni odnos.

Čemu se pridružujete?

Besedilo dopisa, kot smo ga zastavile za 8. marec, se glasi:

Spoštovana poslanka, spoštovani poslanec!

Ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, se vam podpisane organizacije zahvaljujemo za podporo spremembi definicije kaznivega dejanja posilstva po modelu »ja pomeni ja«.

Že leta si številne posameznice in posamezniki ter nevladne organizacije prizadevamo za to, da se v Sloveniji odpravi zastarela opredelitev kaznivega dejanja posilstva, ki temelji na uporabi prisile in nasilja ter grožnji z njima. Spolno nasilje je razširjena kršitev človekovih pravic žensk, zato je še posebej pomembno, da nanjo opozorimo ob mednarodnem prazniku žensk.

Zelo smo veseli, da je zdaj, po vložitvi zakonskih predlogov za spremembo opredelitve posilstva po modelu »ja pomeni ja«, pred vami realna možnost, da uzakonite to pomembno spremembo – in s tem zakonsko potrdite pomen spolne avtonomije in telesne celovitosti vsakogar.

Model »ja pomeni ja« predpostavlja, da mora oseba v spolni odnos privoliti. Če te svobodne privolitve – podane bodisi z besedami bodisi z ravnanji – ni, je spolni odnos, če do njega pride, posilstvo.

Široka podpora v družbi

To preprosto in razumno dejstvo je doslej aktivno izrazilo in podprlo že ogromno ljudi v Sloveniji: s podpisom številnih peticij in apelov, z javnimi izjavami in, nenazadnje, s podpisom podpore volivke_volivca zakonskemu predlogu, ki ga je s to vsebino vložil Inštitut 8. marec.

  • Zahtevanih 5000 podpisov je bilo zbranih v dobrem tednu, skupno je Inštitut 8. marec zbral 7424 podpisov.
  • Še pred tem je Inštitut 8. marec organiziral uspešno peticijo v začetku leta 2019, ki je pridobila več kot 6000 podpisov v podporo modelu »ja pomeni ja«.
  • 8. marca 2019 je Amnesty International Slovenije pripravila apel z zahtevo pravosodnemu ministrstvu, naj pripravijo zakonske spremembe po modelu »ja pomeni ja«, ki ga je podprlo 1918 ljudi.
  • Oktobra 2020 je Amnesty International Slovenije objavila novo peticijo s to zahtevo, ki je do letošnjega marca zbrala 3572 podpisov.
  • Številni znani ljudje iz različnih področij življenja[1] so okoli mednarodnih akcijskih dnevov proti nasilju nad ženskami leta 2019 in konec leta 2020 podali svojo video izjavo podpore za model »ja pomeni ja«.
  • V zadnjih tednih pa so številni znani dali svojo pisno podporo modelu »ja pomeni ja« tudi na povabilo Inštituta 8. marec – njihove izjave so na ogled na Facebook strani te organizacije.

Z uzakonitvijo modela »ja pomeni ja« se bo Slovenija pridružila 11 evropskim državam, ki že imajo tako ureditev – zadnja jo je decembra 2020 uzakonila Danska. O zakonskih spremembah v tej smeri pa razmišljajo, jih pripravljajo ali napovedujejo še na Finskem, Nizozemskem, v Španiji in Švici.

Spoštovana poslanka, spoštovani poslanec, podpisane organizacije, ki delujemo na najrazličnejših področjih družbenega življenja, pričakujemo in se vam zahvaljujemo, da se boste s spremembo definicije kaznivega dejanja posilstva postavili na stran preživelih spolnega nasilja in pomagali spremeniti pogled na spolno nasilje.

Organizacije, ki delujemo na področju pravic žensk in/ali boja proti nasilju na podlagi spola, pa si bomo prizadevale, da bomo v skladu z možnostmi, ki jih imamo na voljo v okviru zakonodajnega postopka, z vami sodelovale za sprejem čim boljših konkretnih rešitev v okviru modela »ja pomeni ja«.

 

Več informacij in oddaja podpore: https://www.amnesty.si/dan-zensk-podpora-ja-pomeni-ja.