Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

NOV poziv za sodelovanje v Tednih vseživljenjskega učenja (TVU) 2020

Vlada RS je dne 21.5.2020 sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19). Sklep je začel veljati z 1.6.2020.

Tudi v okviru TVU se je bilo treba marsičemu odpovedati oziroma preložiti na kasnejši čas.  TVU bo tako letos izjemoma izpeljan šele jeseni, in sicer bo namesto maja/junija potekal od 4.9.2020 do 9.10.2020. 

TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Njen namen je opozarjati na pomembnost in vseprisotnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema.

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje (LRF za Pomurje) je v projektu vrsto let sodelovala kot izvajalec prireditev TVU. Ob vseh izkušnjah, ki smo jih pridobili v letih delovanja v TVU bo LRF za Pomurje v letu 2020 ponovno prevzela vlogo območnega koordinatorja Tednov vseživljenjskega učenja. Lokalna razvojna fundacija za Pomurje bo kot eden izmed pomurskih območnih koordinatorjev v regiji delovala kot pobudnik, usmerjevalec in usklajevalec dejavnosti za projekt TVU ter bo skrbela za njegov razvoj in izpeljavo na omenjenem območju.

Ob tej priložnosti različne organizacije vabimo, da se nam pridružite z izvajanjem svojih prireditev v okviru TVU 2020, ki bo v letošnjem letu izjemoma izpeljana med 4. septembrom in 9. oktobrom 2020.  V kolikor bi želeli sodelovati v TVU 2020 pod okriljem območnega koordinatorja Lokalne razvojne fundacije za Pomurje, vas vabimo, da nam to sporočite najpozneje do petka, 5.6.2020, in sicer na elektronski naslov kristjan@lrf-pomurje.si

Sodelujete lahko s kakršnimi koli prireditvami (izvzete so le valete, veselice, pikniki, verski obredi, ipd.), ki jih boste izvajali v celotnem terminu TVU 2020. Pogoj za sodelovanje v TVU je izvedba vsaj ene prireditve v času izvajanja TVU 2020. V poletnih mesecih boste organizacije, ki boste izrazile namero o sodelovanju v TVU 2020, nato pozvane k oddaji seznama prireditev, ki jih boste izvajale v okviru TVU.

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje bo kot območni koordinator TVU 2020 za svoje prireditelje TVU poskrbela:

  • za prevzem in nadaljnjo razdelitev nacionalnega promocijskega gradiva TVU (plakati, zloženke, koledar prireditev in baloni TVU) med prireditelje TVU;
  • za vnos vaših prireditev v spletni koledar prireditev TVU na nacionalnem nivoju;
  • za skupno promocijo dogodkov (objava na različni spletnih portalih);
  • za pripravo promocijskega gradiva z elementi celostne grafične podobe TVU (tiskani in spletni koledar prireditev) za svoje prireditelje TVU;
  • za objavo prireditev TVU na FB strani TVU, LRF za Pomurje in RSNOP;
  • v sodelovanju z pomurskimi koordinatorji za regijsko odprtje TVU;
  • ob koncu projekta za pripravo poročilo o izpeljavi TVU in posredovanje le-tega nacionalnemu koordinatorju TVU Andragoškemu centru Slovenije.

Prireditelji imate tako v okviru sodelovanja v TVU priložnost za naložbo, ki se poplača z možnostjo promocije vaših prireditev in posledičnim večjo prepoznavnostjo vaših ustanov.

Podrobneje o Tednu vseživljenjskega učenja (TVU) in možnostih vključitve v izvajanje TVU si lahko preberete v priloženem vabilu, oziroma na spletni strani projekta TVU (http://tvu.acs.si/).

V upanju na sodelovanje vas lepo pozdravljamo,

Kristjan Šadl

Strokovni sodelavec / Organizator izobraževanja odraslih

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje

Martjanci 36

9221 Martjanci

T.: 02 538 13 54

E.: kristjan@lrf-pomurje.si

I.: www.lrf-pomurje.si