Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Nikar ne zamudite – ACF razpis za male projekte

Objavljen je zadnji javni razpis iz Programa Active Citizens Fund v Sloveniji.

Na Javnem razpisu za male projekte je na voljo 358.500 evrov. Razpis pokriva vsa prednostna področja programa:

 • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
 • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
 • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
 • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
 • Okolje in podnebne spremembe.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki so v letih 2018–2020 imele povprečni letni prihodek nižji od 50.000 evrov.

Projektni partner je lahko katerakoli pravna oseba, ustanovljena v katerikoli državi upravičenki (poleg Slovenije še Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Republika Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška), v katerikoli od treh držav donatork – Islandija, Lihtenštajn in Norveška ali katerakoli mednarodna organizacija.

Rok za prijavo: 12. 7. 2021 ob 12. uri.

V pomoč prijaviteljem bodo organizirali več različnih delavnic in svetovanj. Pozorno preberite, komu in čemu so namenjene posamezne delavnice in svetovanja, ter se glede na to odločite, kam se boste prijavili.

Informativna delavnica

V pomoč zainteresiranim prijaviteljem bo 17. maja 2021 ob 10. uri potekala tudi informativna spletna delavnica. Na informativni delavnici bodo podrobneje predstavili cilje razpisa, pričakovane rezultate in učinke (in kakšni projekti te rezultate in učinke naslavljajo), upravičene prijavitelje, vsebino prijavnice, način prijave in ocenjevanja.

Priporočamo, da si pred delavnico natančno preberete javni razpis in vprašanja in odgovore v zvezi z javnim razpisom.

Delavnice za razvoj projektnih idej

Delavnice za razvoj projektnih idej so namenjene vsem, ki že imate neko idejo, kaj bi želeli na razpis prijaviti. Na delavnici bodo skupaj pogledali vaše projektne ideje in jih preoblikovali tako, da bodo kar najbolj ustrezale razpisu.

Ob tem boste morali dobro razmisliti, katere probleme s projektom rešujete (brez problema ni projekta!) in tudi, zakaj so ravno te aktivnosti, ki jih želite izvesti, najboljša pot za dosego cilja/rešitve. Delavnice bodo tudi dobra priložnost, da se povežete s sorodnimi organizacijami, ki lahko še izboljšajo vaš projekt.

Delavnice so tematske in pokrivajo prednostna področja razpisa. Dodatno pa sta organizirani še 2 splošni delavnici, ki sta namenjeni tistim, ki ne veste, v katero temo bi se uvrstili ali pa ste morda na dan, ko poteka vaša tematska delavnica že zasedeni.

Udeležba na posamezni delavnici je omejena na 30 oseb, ki jih bodo izbrali na osnovi opisov projektnih idej. Zato v prijavi čim bolj jasno in konkretno opišite svojo projektno idejo. Prijavite se lahko samo na eno delavnico.

Prijava:
 • Demokracija, aktivno državljanstvo in transparentnost, 24. maj; 10.­­–13. ura, PRIJAVA
 • Človekove pravice: 27. maj; 10.–13. ura, PRIJAVA
 • Varstvo okolja: 27. maj; 14.–17. ura, PRIJAVA
 • Opolnomočenje ranljivih skupin: 31. maj; 10.–13. ura, PRIJAVA
 • Splošna delavnica: 24. maj; 14.–17. ura, PRIJAVA
 • Splošna delavnica: 31. maj; 14.–17. ura, PRIJAVA

Ste nova organizacija iz Pomurja in nimate sedeža v Murski Soboti? Izkoristite možnost osebnega svetovanja

Organizacije, ustanovljene po 1. 1. 2018, ki imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji, razen v mestnih občinah, imajo že v prvi fazi postopka dostop do daljšega osebnega svetovanje. Za svetovanje se prijavite TUKAJ.