Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Kriteriji za pridobitev statusa NVO v javnem interesu na področju socialnega podjetništva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v skladu z določili petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljevanju ZNOrg) pripravilo predlog Pravilnik za določitev kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju razvoja socialnega podjetništva za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva.

Regionalno stičišče NVO Pomurja zbira predloge in komentarje k Pravilniku s strani nevladnih organizacij, ki imate status socialnega podjetja. Vaše predloge nam lahko posredujete do 5. julija 2021 na matejka@lrf-pomurje.si.