Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023 – 2024.

Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije ter izboljšanje oziroma oblikovanje ponudbe blaga in storitev z družbenim učinkom.

Podprti bodo projekti, ki bodo razvijali gospodarske dejavnosti v skladu z načeli socialne ekonomije ter bodo kot rezultat projekta na trgu ponudili nove, izboljšane storitve oziroma blago na področjih, ki jih opredeljuje Strategija razvoja Slovenije 2030.

Projekte lahko izvajajo prijavitelji samostojno ali v partnerstvu z največ enim projektnim partnerjem.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je podpreti predvidoma 10 pilotnih projektov, ki bodo z razvojem ali širitvijo gospodarske dejavnosti, skladno z načeli socialne ekonomije in zadružništva, prispevali k ustvarjanju pozitivnih družbenih učinkov, širitvi ponudbe na trgu ter oblikovali poslovne modele, ki bodo zagotavljali trajno izvajanje v projektu razvite storitve oziroma zagotovili trajno ponudbo v projektu razvitega blaga na trgu.

Za doseganje cilja razpisa mora prijavitelj, ki ni registrirano socialno podjetje ali/in zadruga skupaj s projektnim partnerjem in tretjim deležnikom oblikovati nov poslovni subjekt, tj. zadrugo ali zadrugo s statusom socialnega podjetja. Če prijavitelj kandidira na javnem razpisu samostojno, mora z dvema neodvisnima deležnikoma oblikovati nov poslovni subjekt, tj. zadrugo ali zadrugo s statusom socialnega podjetja.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov zadružništva in socialne ekonomije. Sofinanciran bo največ en projekt na posameznem področju, ki ga določa Strategija razvoja Slovenije 2030. Področja izvajanja projektov so:

 1. Zdravo in aktivno življenje.
 2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo.
 3. Dostojno življenje za vse.
 4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete.
 5. Gospodarska stabilnost.
 6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor.
 7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta.
 8. Nizko-ogljično krožno gospodarstvo.
 9. Trajnostno upravljanje naravnih virov.
 10. Zaupanja vreden pravni sistem.
 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija.
 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

Upravičenci

Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti socialne ekonomije, opredeljeni v Zakonu o socialnem podjetništvu, tj. registrirana socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri in nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), ki niso ustanovljeni izključno z namenom pridobivanja dobička, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna oseba registrirani tudi za opravljanje gospodarske dejavnosti. Pri tem javni razpis, kot pogoj za prijavitelje s pravnoorganizacijskimi oblikami društva, zavodi, ustanove določa, da imajo status nevladne organizacije v javnem interesu, pridobljen skladno z določili Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).

Skupna višina sredstev

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.500.000,00 evrov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov dosega največ 150.000,00 oziroma najmanj 75.000,00 evrov za posamezen projekt. Sredstva so na voljo v letih 2023 in 2024.

Upravičeni stroški

Z razpisom bo ministrstvo sofinanciralo stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom (standardni strošek na enoto), storitev zunanjih izvajalcev, informiranja in komuniciranja, nakupa opreme in posrednih stroškov v pavšalnem znesku do 15 % stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom.

Delavnica za prijavitelje

Za pripravo vlog bo organizirana tudi delavnica za prijavitelje. Delavnica bo organizirana predvidoma v sredo, 10. maja 2023, ob 10. uri. Potekala bo hibridno, in sicer za prijavitelje, ki se je bodo želeli udeležiti v živo, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, v veliki sejni sobi v 2. nadstropju ter preko spletnega orodja Zoom. Delavnica bo predvidoma trajala 1 uro in 30 minut.

Na delavnico se prijavitelji lahko prijavijo preko spletnega naslova gp.mgts@gov.si s pripisom: »prijava na delavnico za JR za spodbujanje zadružništva in socialne ekonomija«. V prijavi prijavitelj navede, ali se želi delavnice udeležiti v živo ali preko spleta. Število mest na delavnici v prostorih ministrstva je omejeno na 30 oseb. Tako bodo vsi prijavitelji po zapolnitvi razpoložljivih prostih mest oziroma tisti, ki se bodo želeli udeležiti delavnice na daljavo, spletno povezavo na dogodek prejeli po potrditvi udeležbe.

Vprašanja in odgovori

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mgts@gov.si s pripisom: »Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024«.

Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na  spletni strani ministrstva predvidoma ob ponedeljkih. Vprašanja bo možno posredovati najpozneje do vključno 15.  5. 2023.

Razpisna dokumentacija

je na voljo tukaj.