Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Aktualne pravne novosti za društva in druge NVO

Na delavnici bomo obravnavali nekatere vedno aktualne pravne teme za društva in druge NVO:

vsebine statutov in aktov o ustanovitvi, delovanje organov, prostovoljsko delo in nepridobitno dejavnost. Posebno pozornost bomo namenili novostim na tem področju: organizacija društvenih izletov in varstvo osebnih podatkov.

 

Program delavnice:

  1. Kaj napisati v statuta društva ali v akt o ustanoviti zavoda oziroma ustanove, da bo delovanje organizacije čim lažje (zakonske omejitve, možnosti, primeri dobrih praks, pristojnosti organov nevladnih organizacij)
  2. Izvajanje pridobitne dejavnosti v nevladnih organizacijah – pogoji, zakonske omejitve, poročanje, posledice opravljanja dejavnosti, davčne obveznosti
  3. Opravljanje prostovoljskega dela v nevladnih organizacijah – katera dela lahko opravljajo prostovoljci, kaj so prostovoljske organizacije, povračila stroškov prostovoljcem
  4. Aktualno na področju varstva osebnih podatkov v nevladnih organizacijah (kdaj lahko NVO obdelujejo osebne podatke, kako se lotiti uskladitve z Uredbo GDPR, najpogostejši primeru obdelave osebnih podatkov in kako jih pravno urediti)
  5. Vprašanja in odgovori.

 

Delavnica je brezplačna. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo, ki je obvezna tukaj. 

V primeru prevelikega števila prijavljenih oseb, imajo prednost nevladne organizacije s potencialom.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02 538 13 54 (Matejka Horvat).

AKTUALNE PRAVNE NOVOSTI, 20.6.2019

Delavnica je organizirana v sklopu Regionalnega stičišče nevladnih organizacij Pomurja, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za javno upravo.

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.