PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Spremembe na področju turizma glede statusa v javnem interesu in odprava obveznosti licenc

6.3.2018
Avtor / Nosilec: CNVOS

Sprejet je bil novi Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki sledi predlogom Centra nevladnih organizacij (CNVOS), in sicer olajšuje pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu in hkrati odpravlja dosedanje obvezne licence za NVO, ki organizirajo dnevne izlete za svoje člane ali uporabnike.

V Uradnem listu RS št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018 je bil objavljen nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki prinaša nekaj dobrodošlih novosti za nevladne organizacije. Omeniti velja predvsem dvoje: prenovljeni so pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu in pogoji za organiziranje izletov, kot jih npr. organizirajo društva upokojencev, turistična društva ali planinska društva.

Novi ZSRT-1 je glede na do sedaj veljavni zakon (ZSRT) nekoliko drugače zastavil pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma. Ministrstvo za gospodarstvo je pri tem sledilo pobudi CNVOS in črtalo pogoj, da mora organizacija za pridobitev statusa pridobiti soglasje občine. Pridobitev tega statusa tako po novem ne bo več odvisna od politične volje vsakokratnega župana, pač pa od dejavnosti organizacije in njenih dosežkov. Ministrstvo je prav tako odstopilo od nameravanega pogoja, to je da si status zaslužijo samo organizacije, ki »nadomeščajo« javne zavode na področju turizma. Omeniti velja tudi, da novi zakon ne ločuje več med organizacijami na nacionalni ali lokalni ravni in ne določa več pogoja delovanja v okviru »turističnega območja«. Z vsem tem so postali pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu na področju razvoja turizma primerljivi s pogoji, ki veljajo na drugih področjih, kar bo vse skupaj olajšalo pridobitev statusa predvsem lokalnim turističnim društvom. Nove pogoje za pridobitev statusa ter ugodnosti si lahko za društva ogledate tukaj, za zavode pa tukaj.

ZSRT-1 določa tudi, da organizacije, ki pridobijo status v javnem interesu, lahko prejmejo državna javna sredstva za svoje programe tudi brez javnega razpisa na podlagi vloge v skladu z 12. členom ZRST-1.

Druga večja novost je deregulacija organiziranja enodnevnih izletov, kot jih organizirajo npr. društva upokojencev ali planinska društva. Do sedaj je namreč veljalo, da gre za t. i. turistični aranžma in je za organiziranje vsakega izleta, ki je vseboval npr. prevoz in prehrano, potrebna posebna licenca (ki ni bila poceni), zagotavljati pa je bilo potrebno tudi turističnega vodiča ali spremljevalca, ki sta prav tako potrebovala posebno dovoljenje. Po novem velja, da licenca ni več potrebna, če gre za izlet (prej turistični aranžma), ki traja manj kot 24 ur, četudi morda vsebuje storitev prevoza in prehrane.

Če izlet traja več kot 24 ur, licenca prav tako ni potrebna, če so izpolnjeni sledeči pogoji:
- da prihodki NVO iz organizacije izletov (to je plačila potnikov) letno ne presegajo 15.000 eurov,
- da je izlet organiziran brez namena pridobivanja dobička
- da je izlet namenjen zaključeni skupini potnikov (npr. članom društva, uporabnikom socialnovarstvenega programa) in
- da se ga javno ne oglašuje.

Omenjeni prag 15.000 eurov se ne upošteva, če ima NVO pridobljen status delovanja v javnem interesu, kjer torej zneskovne omejitve ni, še vedno pa veljajo ostali pogoji.

Še vedno sicer velja, da mora NVO v zgornjih primerih zagotoviti vsaj vodjo poti, to je osebo, ki spremlja udeležence izleta, a ta ne potrebuje (več) posebnega dovoljenja za izvajanje teh nalog. 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se