Želite prejemati naše novice? Kliknite spodaj.

PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu

8.1.2018
Avtor / Nosilec: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada RS je na današnji 161. redni seji potrdila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu, ki z vsebinskega in administrativnega vidika izboljšuje ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij v Sloveniji.

Zakon o socialnem podjetništvu je bil sprejet marca 2011 in se je začel uporabljati januarja 2012. V obdobju uporabe zakona se je pokazala potreba, da se nekatere določbe zakona dopolnijo ali spremenijo. S prestavitvijo področja socialnega podjetništva iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v začetku leta 2015, so se zbirali predlogi, ki so jih naslavljali predstavniki socialnih podjetij, zainteresirane javnosti, druga ministrstva in številne vladne projektne skupine, ki so delovale na različnih področjih (socialno podjetništvo, zadružništvo, podporno okolje, izobraževanje, kreativne industrije, itd.).

Osnovni namen novele zakona je odpraviti tiste zakonske pomanjkljivosti, ki so v praksi odvračale od registracije statusa socialnega podjetja v skladu z določbami obstoječega zakona. Med njimi je potrebno posebej izpostaviti: delitev na A in B tip socialnih podjetij, zahtevo po zaposlitvi določenega števila zaposlenih v socialnem podjetju, administrativne ovire za pridobitev in ohranitev statusa socialnega podjetja, omejitev vrst dejavnosti, ki jih socialna podjetja lahko opravljajo in omejitev registracije statusa socialnega podjetja za pravne osebe s statusom invalidskega podjetja in zaposlitvenega centra.

Ključni cilji sprejetja novele so:

- okrepiti delovanje socialnih podjetij po načelu tržne naravnanosti,
- povečati število registriranih socialnih podjetij in posledično povečati število delovnih mest, ki jih zagotavljajo socialna podjetja,
- povečati razumevanje in prepoznavnost pozitivnih družbenih učinkov, ki jih z izvajanjem dejavnosti zagotavljajo socialna podjetja,
povečati BDP, ki ga ustvarjajo socialna podjetja.


Več informacij tukaj.

 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se