PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom

6.10.2017
Avtor / Nosilec: Ajpes

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom

Kdo lahko postane prostovoljska organizacija?

Priglasitev v vpisnik izpolnjujejo poslovni subjekti – pravne osebe zasebnega prava in javnega prava, ki so že vpisani v Poslovni register Slovenije in so organizirani kot društvo, zveza društev, podružnica tujih društev, zasebni zavod, javni zavod, pravna oseba, ki je pridobila koncesijo za opravljanje storitev javne službe, skupnost zavodov, zavod v zasebni lasti, ustanova, sklad, nevladna organizacija, dobrodelna organizacija ali verska skupnost in podobna verska organizacija, z veljavnim statusom humanitarne organizacije (Zakon o prostovoljstvu).

Zakaj bi se vpisali v vpisnik prostovoljskih organizacij in postali prostovoljska organizacija po zakonu?

Prostovoljske organizacije pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih lahko ovrednotene prostovoljske ure uveljavljajo kot lastni materialni vložek pri sofinanciranju (vrednost ure je odvisna od vrste dela in je 6, 10 ali 13 €).
Na nacionalnih razpisih imajo prostovoljske organizacije določeno prednost, dodatne točke ali pa bodo deli razpisa namenjeni samo prostovoljskim organizacijam (»Pri dodeljevanju sredstev iz državnega proračuna na delovnih področjih, na katerih delujejo tudi prostovoljske organizacije, je izvajanju projektov in programov prostovoljskih organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo ali pa so namenjeni razvoju prostovoljstva, namenjenih najmanj 10% razpisanih sredstev javnega razpisa.«)

· Za boljšo preglednost delovanja, saj se tako izognete vprašanju o delu na črno.

· Vpis je brezplačen.

Osebe, ki so vključene v prostovoljstvo in so prejemniki denarne socialne pomoči lahko prejmejo na tej podlagi še dodatek za delovno aktivnost – torej prejmejo višji prejemek.

Vpis v vpisnik

Priglasitev za vpis v vpisnik predloži zastopnik prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom, in sicer po pošti ali osebno na pristojni izpostavi AJPES. AJPES prostovoljsko organizacijo vpiše v vpisnik, če le-ta izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 38. člena Zakona o prostovoljstvu ter ji izda »Potrdilo o vpisu« v Vpisnik. Priglasitev v vpisnik se predloži na obrazcu, ki je Priloga 1 Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku. Vsebina vpisnika je opredeljena v 38. členu Zakona o prostovoljstvu.


Kakšne so naloge prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom?

Naloga je upoštevanje določil Zakona o prostovoljstvu. Če ste organizirani kot oseba javnega prava (javni zavod) ali druga oseba zasebnega prava, ki je za opravljanje storitev javne službe pridobila koncesijo, in katere delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno, morate sprejeti poseben prostovoljski program. Kot prostovoljska organizacija boste ob oddaji letnega finančnega poročila na AJPES podali še statistični povzetek o številu prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih urah glede na vrsto dela, področje, starostno skupino.

Dodatne informacije najdete tudi na spletni strani : www.prostovoljstvo.org/za-organizacije/slovenska-mreza-prostovoljskih-organizacij

Kontaktni podatki za vpis v vpisnik:

AJPES Izpostava Murska Sobota, Slovenska ulica 2, telefon: 02 530 09 80.

Vir. Ajpes, oktober 2017

 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se