PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v občini Veržej za leto 2018

Nosilec: Občina Veržej
Datum objave razpisa: 4.5.2018
Rok za prijavo na razpis: 25.5.2018

Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine veržej, namenjena sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Veržej.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Veržej,
- so registrirana za opravljanje programov na področju kulture in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kvaliteto,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
- imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
- vodijo evidenco o opravljenih vajah, nastopih, uvrstitvah,
- imajo potrjen program dela s strani pristojnega organa društva in finančni načrt,
- vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih morajo občinski upravi dostaviti poročilo o realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna,
- ob prijavi na javni razpis predložijo občinski upravi popolno zahtevano razpisno dokumentacijo.

Več informacij tukaj.

 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se