PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Subvencija za zaposlovanje in usposabljanje

Nosilec: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Datum objave razpisa: 15.2.2018
Rok za prijavo na razpis: 0000

Trajno zaposlovanje mladih
Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni med brezposelnimi ter vam jih predlagamo za vključitev. Delovno razmerje je za nedoločen čas.
Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujejo mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:
- v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
- se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
- so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Več informacij na spletni stranii: www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1


Zaposli.me 2017/2019
Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in so jih napotili k vam. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev neprekinjeno.

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
- so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
- so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
- so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
- so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.

Več informacij na spletni strani:www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me.Programi praktičnega usposabljanja
Omogočajo vam praktično usposabljanje kandidatov in delno povračilo stroškov njihovega usposabljanja. Kandidate tako lahko spoznate, preizkusite in usposabljate na delovnem mestu, preden se odločite za njihovo zaposlitev.

Več informacij na spletni strani:www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje.


 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se