Želite prejemati naše novice? Kliknite spodaj.

PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020

Nosilec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave razpisa: 10.12.2017
Rok za prijavo na razpis: 29.12.2017

Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020

Vrednost razpisa 792.000,00 EUR

Zneski in deleži financiranja Prijavitelj v prijavi na Program 1 lahko zaprosi za financiranje programa v višini najmanj 15.000,00 EUR oziroma ne več kot 34.500,00 EUR na proračunsko leto.
Prijavitelj v prijavi na Program 2 lahko zaprosi za financiranje programa v višini najmanj 4.500,00 EUR oziroma ne več kot 9.000,00 EUR na proračunsko leto.

Namen javnega razpisa je financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam oz. njihovim družinam v letih 2018 - 2020, ki so namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih družin.

Ciljne skupine
- Program 1: otroci, mladostniki in mladostnice in/ali njihovi starši/skrbniki, s potrebami po izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju čustvenih stisk (npr: otroci v rejništvu, otroci nameščeni v zavodih, otroci staršev, ki prestajajo zaporno kazen);
- Program 2: otroci, mladostniki in mladostnice in/ali starši/skrbniki.

Financirani bodo naslednji programi:
1. Program 1 (P1) je program individualnega svetovanja in delavnic za ciljne skupine. Vsebine posameznih delavnic se vežejo na potrebe vključenih uporabnikov.
2. Program 2 (P2) je program, ki se izvaja na način sklopov delavnic z vnaprej pripravljenimi vsebinami.
Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavi pravna oseba (društvo, zavod, socialno podjetje), ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje. Prijavitelj mora biti na dan prijave registriran za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij ali je njegovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega akta organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Več informacij na strani:www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/

Vir:www.razpisi.info/index

 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se