Želite prejemati naše novice? Kliknite spodaj.

PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

Nosilec:
Datum objave razpisa: 0000
Rok za prijavo na razpis: 0000

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.

Predmet razpisa so programi pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter  bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi. Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih virov, niso
predmet tega razpisa. Vsebinsko isti ali podobni programi prijavitelja, ki so že sofinancirani s strani Ministrstva
za  zdravje, niso predmet tega razpisa. Investicijski projekti niso predmet tega javnega razpisa.
Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.

Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek in bodo
zavržene.

Pogoji za pridobitev sredstev
1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih  organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa.  Vlagatelj predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu, ki ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba.
3. Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali
lastnega financiranja. O izpolnjevanju tega  pogoja predloži dokazilo.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, ne bodo vključene v  ocenjevalni postopek.

Razpisna dokumentacija.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oz. zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na elektronski naslov:
razpis-neza.mz@gov.si


 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se