PODPORNE ORGANIZACIJE


CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NVO


MREŽA NVO V KULTURI


SLOVENSKA MREŽA PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJMREŽA ZA PROSTOR


MREŽA NEVLADNIH ORGANIZACIJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Najdete nas tudi na:

VPIŠITE SVOJO ORGANIZACIJO V MREŽO NEVLADNIH ORGANIZACIJ POMURJA - POVEZUJEMO ŽE PREKO 450 ČLANIC!

 

S pobudo Moja družba krepimo sodelovanje med nevladnimi organizacijami, občinami, mediji ter gospodarstvom.

Aktivnosti Regionalnega stičišča NVO Pomurja financira:


Javni razpis za sofinanciranje »Programov za civilne organizacije v občini Lendava v letu 2017«, ki se ukvarjajo z varovanjem naravne dediščine ter ohranjanjem izročila veteranskih organizacij

Nosilec: Občina Lendava
Datum objave razpisa: 6.10.2017
Rok za prijavo na razpis: 16.10.2017

Predmet javnega razpisa so programi oziroma projekti društev, drugih pravnih oseb ter posameznikov, ki niso predmet drugih javnih razpisov Občine Lendava ter pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju kakovosti življenja, dostopnosti storitev ter prepoznavnosti občine. Takšni programi so razvrščeni po sledečih sklopih:

SKLOP A – Programi organizacij, ki se ukvarjajo z ohranjanjem naravne dediščine in varstvom okolja
• organizacija strokovnih ali izobraževalnih dogodkov s področja ohranjanja naravne dediščine in varstva okolja oziroma ozaveščanje o problematiki
• organizacija javnih razprav o problematiki s področja varstva okolja
• aktivnosti za odpravljanje posledic obremenjevanja okolja (organizacija akcij čiščenja okolja oziroma divjih odlagališč)
• aktivnosti v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem obremenjevanja okolja
• aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in izboljševanjem kakovosti okolja
• aktivnosti v zvezi s trajnostno rabo naravnih virov
• aktivnosti v zvezi z zmanjševanjem rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije

SKLOP B – Posebni programi veteranskih organizacij
• organizacija javnih zbiranj, prireditev ter proslav, povezanih z dejavnostjo teh organizacij, obletnic
• organizacija aktivnosti, vezanih na obujanje nacionalne identitete in zavesti
• aktivnosti vzdrževanja spomenikov ter spomeniških obeležij

Na razpisu lahko sodelujejo:
• pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj ter javnih ali zasebnih zavodov, ki imajo sedež v Občini Lendava in imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, organizacijske ter deloma že materialne pogoje za uresničitev prijavljenega programa oziroma projekta
• fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Lendava
• izvajalci programov oziroma projektov, ki sicer nimajo sedeža v Občini Lendava, vendar so organizacijsko vezani na Občino Lendava
• izvajalci programov oziroma projektov, ki sicer nimajo sedeža v Občini Lendava, prav tako niso organizacijsko vezani na Občino Lendava, vendar v njih sodelujejo občani Občine Lendava in z izvedbo teh programov oziroma projektov prispevajo k promociji in prepoznavnosti občine


Višina sredstev razpisa:
-sofinanciranje programov drugih posebnih skupin, v višini 21.000,00 EUR in
-sofinanciranje programov veteranskih organizacij, v višini 8.000,00 EUR.


Rok prijave: 16.10.2017


Dokumentacija z obrazci za prijavo je na voljo na spletni strani Občine Lendava. 
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se